Vende të lira pune në Fakultetin e Inxhinierisë

Vende te lira pune

Instituti Kanadez i Teknologjisë” (“CIT”), një Institucion i Arsimit të Lartë në Tiranë, është një i bazuar në një model ndërkombëtar të arsimit të lartë. Anglishtja është gjuha kryesore e mësimdhënies dhe administrimit. CIT ofron programe në Administrim Biznesi, Administrim Biznesi dhe IT, Teknologji Informacioni, Inxhinieri informatike, Financë dhe Kontabilitet, Inxhinieri Softuerësh, Inxhinieri Kompjuterike dhe Inxhinieri IT dhe Telekomunikacioni.

Fakulteti i InxhinierisëCIT deshiroj te shpalle pozicione te reja vakante ne kapacitetin, por jo te kufizuar, te:

Kandidati i mbajtur pritet të jap leksione për lëndët e mëposhtme:

 Komunikimi dhe Rrjetet Kompjuterike, Programimi i Rrjetit të Inxhinierisë Elektronike, Programimi i Avancuar, Qarqet e Integruara FPGA/PLC, Telekomunikacioni dhe Siguria e Rrjetit.

Pozicionet kërkojnë mësimdhënie të studentëve të ndryshëm universitarë dhe të diplomuar, kryerjen e projekteve dhe aftësinë për të udhëhequr studentët në projekte kërkimore.

Pritet që kandidati i mbetur të kryejë kërkime dhe t’i bashkohet grupit të Gjuhës së Re të Programimit.

Kualifikimet:

Minimumi një Ph.D. Diplomë (preferohet titulli Profesor dhe Asoc. Prof.), në fushën ose disiplina të lidhura ngushtë nga një institucion i akredituar i arsimit të lartë. Kandidatët që nuk plotësojnë këto kërkesa nuk do të merren parasysh.

  • Kandidatët e përshtatshëm duhet të kenë përvojë të mëparshme mësimore në nivel universitar.
  • Përvoja dhe aftësia e demonstruar për të përkthyer teoritë dhe konceptet në aplikime praktike
  • Aftësia për të dhënë mësim në gjuhën angleze (certifikatë angleze, niveli minimal C1 marrë nga Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL, ose APTIS ose të paktën 1 cikël studimesh në anglisht).
  • Portofoli i fortë kërkimor.
  • Aplikanti duhet të jetë i përkushtuar ndaj metodologjive inovative të mësimdhënies dhe mësimit me në qendër studentin. Përvoja në punën me nxënës të gjuhës së dytë ose në kontekste akademike ndërkombëtare është një avantazh.

Ju lutemi aplikoni dërgimin me email në [email protected]:

  1. një letër motivuese (specifikoni cilat kurse ose fusha jeni të interesuar të jepni mësim)
  2. një CV të përditësuar të modelit Euro pass në anglisht

Shqyrtimi i aplikimeve do të fillojë menjëherë dhe do të vazhdojë deri në plotësimin e pozitave.