EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Pyetjet e Shpeshta

Pranimet > Pyetjet e Shpeshta

Pyetjet e Shpeshta

Për të nisur procesin e aplikimit, aplikantët e mundshëm nxiten të dorëzojnë aplikimet e tyre online nëpërmjet formularit të aplikimit të dedikuar të aksesueshëm në https://cit.edu.al. Zyra e  Pranimeve do t’ju kontaktojë për informacione dhe udhëzime shtesë.

Aplikantët janë të mirëpritur të dorëzojnë aplikimet e tyre në çdo kohë pasi periudha e aplikimit në CIT mbetet e hapur gjatë gjithë vitit. Megjithatë, proceset e regjistrimit kryhen në mënyrë specifike në Shtator.

CIT ndodhet në një nga zonat më të rëndësishme të Tiranës, vetëm 15 minuta në këmbë nga qendra e qytetit, vendet kulturore, rekreative dhe historike si dhe institucionet e qeverisë qendrore. Ky vend do t’ju lejojë të kaloni kohën e jetës tuaj, ndërsa jeni duke u përgatitur për një karrierë emocionuese.

Nuk ka asnjë tarifë në lidhje me procesin e aplikimit; është pa pagesë për studentët vendas dhe ndërkombëtarë.

Tarifa ndryshon në varësi të programit të studimit. Kontrolloni faqen e tarifave për informacione të përditësuara.

Laptopët nuk janë të detyrueshëm. Të gjithë studentët do të kenë akses 24/7 në kompjutera në laboratorët tanë kompjuterikë më bashkëkohor. Megjithatë, nëse një student zotëron një laptop, ai do të gëzojë akses në internet në çdo vend në kampus.

Mësimdhënia në CIT ofrohet nga staf akademik i kualifikuar vendas me një përvojë të jashtëzakonshme jashtë vendit, si dhe një staf akademik ndërkombëtar që ka përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e Biznesit dhe Teknologjisë.

Koha minimale e nevojshme për të hyrë në procesin e diplomimit është 3 vjet (6 semestra) për programet Bachelor dhe 2 vjet (4 semestra) për programet Master.

Koha maksimale që një student të diplomohet është 6 vjet për programet Bachelor dhe 4 vjet për programet Master.

Në të vërtetë, orë shtesë do të jenë të nevojshme në të gjitha fushat e kurrikulës, me një theks të veçantë në studimet e gjuhës angleze si në CIT.

Studentët motivohen të marrin përgjegjësinë për studimet e tyre. Profesorët do të jenë në dispozicion në kohë të caktuara për të ndihmuar nëse kanë ndonjë pengesë.

Ju mund të merrni informacion në lidhje me rezultatet tuaja të publikuara në Portalin Studentor “My CIT” në: ums.cit.edu.al

Zyra e pranimeve është e hapur nga e hëna në të premte, nga ora 8:00 deri në 16:00. Ju lutemi na vizitoni gjatë këtyre orëve për të vizituar kampusin dhe për të mësuar më shumë rreth programit për të cilin jeni të interesuar.

Tekstet përcaktohen nga fakulteti dhe do t’ju informojnë në fillim të semestrit. Librat gjenden në Bibliotekën CIT, e cila ndodhet në katin e 2-të dhe ofron akses në një koleksion të madh librash, si dhe mijëra abonime në revista elektronike me tekst të plotë. Biblioteka u shërben kryesisht anëtarëve të universitetit dhe së dyti komunitetit. Ai mbështet të gjitha programet e mësuara në universitet duke siguruar një sërë koleksionesh në formate të ndryshme për t’iu përgjigjur nevojave të ndryshme. Për më shumë informacion vizitoni: sq.cit.edu.al/cit-library-english/

Biblioteka online e CIT operon përmes një partneriteti strategjik me McGraw-Hill Education (MHE), një kompani e shquar e të mësuarit dixhital dhe një nga rolet kryesorë në botimin arsimor. Si përgjigje ndaj nevojës në rritje për literaturë me kosto efektive dhe dëshirës për të minimizuar hapësirën e ruajtjes, Qendra për Teknologjinë e Informacionit (CIT) ka evoluar nga një model tradicional i bazuar në printim në një qasje dixhitale në qendër duke shfrytëzuar përmbajtjen dhe teknologjinë më të avancuar -zgjidhje mësimore të aktivizuara. Në vitin 2016, CIT e zyrtarizoi këtë ndryshim  duke lidhur një marrëveshje me McGraw-Hill Education. Si rezultat, biblioteka jonë ofron tani një mori përmbajtjesh edukative të personalizuara, softuerësh dhe shërbimesh të përshtatura për të përmbushur kërkesat dinamike të mjediseve moderne të të mësuarit. Pas regjistrimit si student në CIT, ju do të merrni kredencialet dhe udhëzimet e nevojshme për të aksesuar dhe përdorur pa probleme burimet e gjera të disponueshme përmes bibliotekës tonë dixhitale, duke ju fuqizuar me një përvojë të pasuruar dhe efikase të të mësuarit.

Studentët e CIT gëzojnë akses në një gamë të gjerë burimesh akademike, personale dhe jashtëshkollore. Këto përfshijnë mbështetjen nga profesorët, materialet mësimore, objektet në Qendrën Burimore Mësimore, laboratorët kompjuterikë, laboratorët shkencorë dhe aktivitete të ndryshme dhe mundësi rekreative. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: https://sq.cit.edu.al/cit-facilities-english/

Në CIT, ne jemi të përkushtuar ndaj njohjes dhe edukimit të talenteve të shquara, kjo është arsyeja pse ne ofrojmë Bursa për Merita dhe me Bazë Sociale. Angazhimi ynë shtrihet në thyerjen e pengesave ekonomike, sociale dhe kulturore që mund të pengojnë individët jashtëzakonisht të talentuar të ndjekin arsimin e tyre në CIT. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni:  https://sq.cit.edu.al/scholarships/

Raporti student-profesor në CIT qëndron në një raport 1 me 15, duke theksuar angazhimin tonë për të inkurajuar një mjedis të favorshëm dhe të personalizuar të të mësuarit. Ky raport nënkupton se për çdo 15 studentë ka vëmendje dhe mbështetje të përkushtuar nga një profesor. Ky dizajn i qëllimshëm siguron që çdo student të ketë mundësi të bollshme për ndërveprim, mentorim dhe angazhim të individualizuar me anëtarët e fakultetit. Duke mbajtur një raport të ulët student-profesor, ne i japim përparësi cilësisë së arsimit, duke lejuar ndërveprime më kuptimplote dhe më ndikim midis studentëve dhe profesorëve. Kjo qasje kontribuon në një përvojë akademike bashkëpunuese dhe pasuruese, ku studentët mund të marrin pjesë në diskutime, të marrin udhëzime të personalizuara dhe të përfitojnë nga një bashkim arsimor i lidhur ngushtë.

Orari ditor akademik për studentët bachelor dhe master zakonisht përfshin afërsisht 4 orë. Gjatë kësaj kohe, studentët angazhohen në një përzierje leksionesh, seminaresh, mbledhje praktike dhe studime të pavarura. Ky interval kohore i strukturuar lejon një përvojë gjithëpërfshirëse të të mësuarit, ndërkohë që ofron fleksibilitet për studentët për të ndjekur aktivitete shtesë akademike ose jashtëshkollore. Orari i shkurtuar është projektuar për të optimizuar përqendrimin dhe produktivitetin, duke nxitur një qasje të ekuilibruar dhe efektive për ndjekjet akademike.

Pas verifikimit të pranimit tuaj nga Zyra jonë e Regjistrimit dhe Pranimeve, do t’ju jepet një letër pranimi. Më pas, do t’iu kërkojn  të zgjidhni kurset tuaja. Pasi të keni bërë zgjedhjet tuaja të kurseve, do t’ju jepet një datë fillimi, duke shënuar fillimin e kurseve tuaja.

Në rast se studentët nuk kalojnë një kurs, zakonisht ekziston një mundësi për një mundësi provimi  gjatë sezonit të shtatorit. Kjo i lejon studentët të rishikojnë dhe të rimarrin kursin e ngelur për të përmbushur kërkesat e nevojshme akademike. Sezoni i shtatorit shërben si një periudhë plotësuese, duke u dhënë studentëve një mundësi për të adresuar çdo mangësi në performancën e tyre akademike. Është një mundësi për studim të fokusuar, mbështetje shtesë dhe mundësi për të demonstruar kuptim të përmirësuar të materialit të kursit. Përfundimi me sukses gjatë periudhës së përbërjes siguron që studentët të mund të zhillohen në rrugëtimin e tyre akademik pa vonesa të panevojshme. Është e rëndësishme që studentët të jenë të vetëdijshëm për politikat dhe procedurat specifike që lidhen me provimet ose vlerësimet e kozmetikës të përshkruara nga institucioni i tyre.

Në CIT, ne jemi të përkushtuar për u dhënë mundësi studentëve tanë me shërbime gjithëpërfshirëse dhe të sofistikuara të orientimit në karrierë. Qasja jonë tejkalon këshillat tradicionale, duke ofruar një sistem të shumëanshëm mbështetjeje të përshtatur për aspiratat individuale dhe ambiciet profesionale. Studentët përfitojnë nga seancat e këshillimit të personalizuara me këshilltarë me përvojë të karrierës, të cilët ofrojnë njohuri për tendencat e tregut, pritshmëritë e industrisë dhe shtigjet e personalizuara të karrierës.

Kolegji ynë i niversitetit krenohet me një rrjet të fortë lidhjesh me industrinë, duke lehtësuar praktikat, seminaret dhe ngjarjet e lidhjeve që lidhin hapësirat midis akademisë dhe botës profesionale. Për më tepër, ne ofrojmë seminare për zhvillimin e aftësive, sesione të rifillimit të krijimtarisë dhe intervista pune për t’i pajisur studentët me mjetet e nevojshme për të lundruar me sukses në tregun konkurrues të punës.

Duke njohur natyrën dinamike të trajektoreve të karrierës, ne përditësojmë vazhdimisht burimet tona për t’u lidhur me industritë në zhvillim. Angazhimi ynë shtrihet përtej diplomimit, pasi që të diplomuarit kanë gjithashtu akses në shërbimet e vazhdueshme të mbështetjes së karrierës. Në fund të fundit, shërbimet tona gjithëpërfshirëse të orientimit në karrierë janë krijuar për të fuqizuar studentët që jo vetëm të sigurojnë punësim kuptimplotë, por edhe të lulëzojnë në fushat e tyre të zgjedhura.

Sigurisht, studentët e CIT kanë një mundësi të artë jo vetëm për të zgjeruar horizontet e tyre akademike, por edhe për të pasuruar rritjen e tyre personale dhe profesionale duke marrë pjesë në programet e lëvizshmërisë të iniciuara nga Erasmus+. Angazhimi në këto programe hap një portë për në një botë me avantazhe. Programet e  Erasmus+ u ofrojnë studentëve mundësinë për të hyrë në kultura të ndryshme, duke nxitur një perspektivë globale që shkon përtej teksteve shkollore. Ky ekspozim ndërkulturor rrit përshtatshmërinë, aftësitë e komunikimit dhe inteligjencën kulturore – cilësi shumë të vlerësuara në botën e sotme të ndërlidhur.