EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

FAKULTETET & DEPARTAMENTET

Fakultetet > Fakulteti i Inxhinierisë > Departamenti i Inxhinierisë Softuerike

Departamenti i Inxhinierisë Softuerike

Departamenti i Inxhinierisë Softuerike qëndron si një qendër kryesore brenda peizazhit akademik të CIT, i përkushtuar për avancimin e njohurive dhe ekspertizës në fushën dinamike të zhvillimeve softuerike. I rrënjosur në një përkushtim për përsosmëri, ky departament fokusohet në dhënien e arsimit të avancuar që i pajis studentët me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të lulëzuar në botën gjithnjë e në zhvillim të teknologjisë. Nëpërmjet një kurrikule gjithëpërfshirëse, studentët mësojnë aspekte të ndryshme të inxhinierisë softuerike, duke përfshirë gjuhët e programimit, dizajnin e softuerit, arkitekturën e sistemit dhe tendencat më të fundit të industrisë.

Anëtarët e fakultetit udhëzojnë studentët në kultivimin e njohurive teorike dhe aftësive praktike. Departamenti nxit një mjedis të inovacionit dhe zgjidhjes së problemeve, duke i nxitur studentët të eksplorojnë zgjidhje krijuese për sfidat e botës reale. Të diplomuarit nga Departamenti i Inxhinierisë Softuerike dalin me një themel të fortë në zhvillimin e softuerit, të gatshëm për të kontribuar në përparimet teknologjike, për të krijuar zgjidhje me ndikim dhe për të shkëlqyer në mjedise të ndryshme profesionale brenda sferës së gjerë të inxhinierisë softuerike.

Degët e Bachelorit

Untitled design 2024 02 07T155330.132

Inxhinieri Softuerike

Untitled design 2024 02 08T092423.345

Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Degët e Masterit

Untitled design 2024 02 08T094218.299

Inxhinieri Softuerike

Untitled design 2024 02 08T091806.891

Multimedia Dizajn

Profil i Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Untitled design 2024 02 08T091012.512

Rrjetet & Siguria Kibernetike

Profil i Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Untitled design 2024 02 08T092244.672

Inxhinieri Kumpjuterike & Big Data

Profil i Inxhinieri Kompjuterike dhe IT