EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Informacionet Kryesore

Informacionet Kryesore

Jeta Studentore > Informacionet Kryesore

Informacionet Kryesore

Administrata Studentore

Sekretaret janë përgjegjëse për pjesën më të madhe të administrimit të studentëve, duke përfshirë regjistrimin, të dhënat personale, administrimin e provimeve, përgatitjen e transkripteve zyrtare, etj.

Karta e studentit

“Instituti Kanadez i Teknologjisë” në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës i pajis studentët tanë me Kartën e Studentit, ku studentët përfitojnë avantazhe të ndryshme, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara si nga institucionet publike, ashtu edhe nga subjektet private.

Përditësimi i të dhënave personale

Të dhënat zyrtare të pranimeve, regjistrimit dhe notave të studentëve mbahen në zyrën e Sekretarit.

Sa herë që një student ndryshon adresën e shtëpisë, numrin e telefonit, emailin, etj., ai mund të përditësojë të dhënat e tij personale duke bërë një kërkesë personalisht në Zyrën e Kryesekrateres. Këto të dhëna janë konfidenciale dhe i nënshtrohen politikës së publikimit të informacionit të Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”.

Konfidencialiteti i të dhënave të studentëve

Siguria dhe konfidencialiteti i të dhënave arsimore të studentëve është një çështje shqetësuese për të gjithë individët që kanë akses në dosjet ose bazat e të dhënave të kompjuterizuara në pronësi të zyrave të CIT. Çdo person që punon me Sistemin e Informacionit të Studentëve ose një nëngrup të Sistemit të Informacionit të Studentëve mban një pozicion besimi dhe njeh përgjegjësinë për ruajtjen e sigurisë dhe konfidencialitetit të informacionit.

Asnjë anëtar personeli nuk lejohet të përdorë i paautorizuar çdo informacion në kompjuter ose skedarë të kopjuar.

Vizat dhe imigracioni

Nëse jeni student me leje imigrimi, ju lutemi sigurohuni që zyra e Regjistrimit të ketë informacione të përditësuara mbi imigracionin.

Sendet e humbura dhe të gjetura

Për momentin, gjërat e humbura duhet të depozitohen në recepsion.

Infrastruktura dhe pajisjet kompjuterike

Në “Institutin Kanadez të Teknologjisë”, ne gjithmonë përpiqemi të mbajmë ritmin me zhvillimet më të fundit në shkencë dhe teknologji. Kjo arrihet jo vetëm duke investuar në pajisjet më të fundit dhe më të mira harduerike, por edhe duke instaluar dhe mirëmbajtur sistemet dhe aplikacionet më të fundit softuerike.

Ambientet e “Institutit Kanadez të Teknologjisë” ofrojnë kapacitetet e nevojshme për studentët dhe përbëhen nga auditori, salla/klasë të ndryshme leksionesh; 6 laboratorë; dhoma studimi; një HUB inovacioni (CIT HUB); zyra për personelin akademik dhe administrativ; parking dhe kafeteri. Klasat janë të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme, bashkëkohore dhe profesionale si kompjuterë dhe projektorë, ndër të tjera teknologji.

Kushtet e studimit plotësohen nga biblioteka CIT, e cila ofron akses në një koleksion të madh librash (online dhe virtualisht) të zgjedhur për çdo program studimi në kolegjin tonë.

Politika e sigurisë nga zjarri
  • CIT ndalon pirjen e duhanit në çdo ndërtesë të saj.
  • Të gjithë studentët pritet të respektojnë këto rregulla.
  • Shenjat e daljes nga zjarri vendosen në të gjitha daljet për t’u përdorur për evakuim dhe detektorët e tymit vendosen në vende të ndryshme strategjike për të siguruar zbulimin e hershëm të tymit ose zjarrit.
  • Të gjithë aparatet e zjarrit do të kontrollohen vazhdimisht nga një kompani e jashtme për t’u siguruar që janë në gjendje të mirë funksionimi. Ata gjithashtu do të bëjnë një inspektim sigurie dhe do të kontrollojnë ndërtesën për rreziqe zjarri.
Udhëzim dhe mbikëqyrje

Çdo student, qoftë i diplomuar apo universitar, i caktohet një këshilltar akademik në bazë të drejtimit të tij/saj.

    • Sekretari i Departamenteve mban listën e këshilltarëve akademikë dhe të studentëve të caktuar.
    • Këshillimi akademik mund të bëhet gjatë vitit akademik. Megjithatë, është një detyrim i nevojshëm gjatë periudhës së regjistrimit.

CIT ofron 14 programe për dhënien e diplomave, të cilat përfshijnë 6 në nivelin master dhe 8 në nivelin universitar (bachelor)