EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Rrjeti i Alumni

Rrjeti i Alumni

Jeta Studentore > Rrjeti i Alumni

Alumni

Rrjeti Alumni është një urë lidhëse midis studentëve të djeshëm dhe liderëve të sotëm botëror.

 

Vizioni i projektuar i të diplomuarve është krijimi i një familjeje të madhe ku sjellja etike dhe vlerat e çmuara ndahen mes anëtarëve përgjatë brezave.

 

Pas diplomimit, ju do të bëheni automatikisht një student i Institutit Kanadez të Teknologjisë dhe një anëtar i Rrjetit Alumni të tij.

 

Të qenit pjesë e rrjetit tonë të të diplomuarve ofron një gamë të gjerë përfitimesh të tilla si: Rritja e një komuniteti jetik dhe të fuqishëm i cili kujdeset jo vetëm për veten e tij, por edhe për brezat e ardhshëm, duke kultivuar një kulturë profesionale gjatë gjithë jetës që angazhon të gjithë në kërkim të rritjes profesionale duke ndarë përvojën e tyre me studentë të mundshëm, ose thjesht qëndrimin në kontakt me kolegjin tonë universitar.

Zyra e Alumni

Instituti Kanadez i Teknologjisë ka gjithashtu një zyrë për ALUMNI e cila drejtohet nga një koordinator dhe një ndihmës koordinator. Zyra ofron informacione të rëndësishme për veten dhe objektivat e saj në faqen zyrtare të internetit.

 

Zyra Alumni synon të japë mbështetje të pakushtëzuar për të gjithë studentët e diplomuar gjatë viteve në mënyrë që të ndajnë një kulturë të kujdesshme duke i angazhuar ata në të gjitha aktivitetet dhe duke shpërblyer përpjekjet e tyre.

Objektivat dhe Aksionet

 • Angazhimi i të diplomuarve në aktivitetet e studentëve
 • Angazhimi i të diplomuarve në aktivitetet e institucionit
 • Promovoni arritjet e të diplomuarve tek studentët dhe komuniteti gjithashtu
 • Krijoni mundësi për bashkëpunim ndërmjet alumni dhe studentëve
 • Angazhoni dhe promovoni liderët alumni
 • Inkurajoni ata në krijimin e klubeve profesionale
 • Sigurimi i kanaleve efektive të komunikimit dhe përfshirja e tyre në dialog
 • Angazhimi i të diplomuarve në proceset vendimmarrëse të institucionit
 • Zgjerimi i shërbimeve dhe programeve të zhvillimit profesional
 • Krijoni një partneritet të fortë midis të diplomuarve dhe qendrës së karrierës
 • Zhvillimi i korrelacioneve ndërmjet angazhimit dhe mbështetjes institucionale
 • Vendosni tregues të performancës që mund të përdoren për shpërblim
 • Bëjini ata të ndiejnë se i përkasin familjes sonë të madhe dhe gjithnjë në rritje
 • Kujtojini ato për përvjetorë
 • Organizoni ngjarje dhe aktivitete duke përfshirë të gjithë të diplomuarit
 • Ftojini ata të ndajnë ekspertizën e tyre në çdo vendimmarrje
 • Nxitja e bashkëpunimeve me sipërmarrësit dhe profesionistët e diplomuar
 • Komunikoni me studentët për t’i bërë të qartë se çfarë do të thotë të bëhesh alumnus
 • Angazhoni alumni në momente të rëndësishme të studentëve aktualë
 • Krijo mundësi të studentëve për mentorim në lidhje me të diplomuarit
 • Ndërtoni ura ndërmjet klubeve të studentëve dhe klubeve të të diplomuarve
 • Përfshini studentët në aktivitetet e të diplomuarve