EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

FAKULTETET & DEPARTAMENTET

Fakultetet > Fakulteti i Ekonomisë > Departamenti i Administrimit të Biznesit

Departamenti i Administrimit të Biznesit

Departamenti i Administrimit të Biznesit është një njësi akademike dinamike brenda CIT, e dedikuar për ofrimin e arsimit gjithëpërfshirës dhe nxitjen e përsosmërisë në fushën e menaxhimit të biznesit. Me një gamë të larmishme programesh dhe kursesh, departamenti i pajis studentët me një bazë solide në parimet e biznesit, menaxhimin strategjik, sipërmarrjen dhe aftësitë drejtuese. Anëtarët e fakultetit angazhojnë studentët në një mjedis mësimor stimulues, duke theksuar njohuritë teorike dhe zbatimin praktik.


Departamenti i Administrimit të Biznesit synon të prodhojë të diplomuar që janë të përgatitur mirë për të përballuar sfidat e peizazhit gjithnjë në zhvillim të biznesit, pavarësisht nëse ata aspirojnë të bëhen sipërmarrës të suksesshëm, liderë korporatash ose kontribues në sektorë të ndryshëm të ekonomisë globale. Nëpërmjet një kombinimi të kurrikulës rigoroze akademike, mundësive të të mësuarit me përvojë dhe projekteve të rëndësishme për industrinë, departamenti përpiqet të formojë individë që mund të japin kontribute domethënëse në botën e biznesit dhe të nxisin ndryshime pozitive.

Degët e Bachelorit

Untitled design 2024 02 08T114852.466
Untitled design 2024 02 08T114943.380

Financë & Kontabilitet

Degët e Masterit

Untitled design 2024 02 08T115534.309

Administrim Biznesi

Untitled design 2024 02 08T115540.968

Finance and Banking

Profile of Finance and Accounting

Untitled design 2024 02 08T115254.521 1

Auditing & Accounting

Profile of Finance and Accounting