Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

Studimet e ciklit te pare Bachelor ne Inxhinieri Kompjuterike dhe IT ne CIT - Institutin Kanadez te Teknologjise

Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni – Ky program ka si qëllim të sigurojë përgatitjen e specialistëve në fushën e inxhinierisë kompjuterike. Programi i diplomimit ne Inxhinieri kompjuterike dhe IT ka një kurs studimi unik. Ai u jep studentëve koncepte bazë inxhinierike dhe koncepte të përpunimit të sistemeve të informacionit në:

 1. Harduer
 • Procesoret
 • Kartat e memorjes
 • Paisje te tjera periferike
 1. Softuer
 • Programet që kanë një detyrë të caktuar
bachelor ne inxhinieri kompjuterike dhe it
bachelor ne inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni

Një inxhinier kompjuterik në përfundim të studimeve duhet të jetë në gjendje të:

 • Kryejë eksperimente
 • Analizojë të dhënat
 • Interpretojë të dhënat
 • Të krijojë një sistem me të gjitha komponentët e tij
 • Identifikojë probleme
 • Zgjidhë probleme

Profesionet që mund të ndjekësh nga përfundimi i këtij bachelori përfshijnë:

 • Administrator i rrjetave kompjuterike
 • Zhvillues programesh
 • Inxhinier i pjesëve hardware
 • Analist sistemesh 

Mundësitë e punesimit per degen Inxhinieri Kompjuterike dhe IT

 1. Në kompani të tilla si
 • Bankat
 • Industritë ajrore
 • Departamentet qeveritare
 • Kompanitë konsulente
 • Organizatat kompjuterike që drejtojnë sisteme kompjuterike të mëdha
 • Firma që specifikojnë pajisje kompjuterike për një aplikim të caktuar.
 1. Zbatimi i sistemeve të komunikimit të të dhënave dhe teknologjive të internetit.
 2. Kartat e ndërfaqes për sistemet kompjuterike
 3. Menaxhimi dhe puna në projektet e zhvillimit të programeve të nivelit të lartë
 4. Ruajtja dhe administrimi i bazave të të dhënave
 5. Shpërndarja dhe Rrjeteve të korporatave lokale.

Kohëzgjatja

GJASHTË SIMESTERA

Struktura e programit

PDF

Tarifa shkollore

3000 EURO

Aftësitë e synuara

PDF

Kërkesa e pranimit

Diplomë të shkollës së mesme

Afati i Aplikimit

Gusht