EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

FAKULTETET & DEPARTAMENTET

Fakultetet > Fakulteti i Ekonomisë > Departamenti i Administrimit të Biznesit & IT

Departamenti i Administrimit të Biznesit & IT

Departamenti i Administrimit të Biznesit dhe IT është një departament akademik i shumëanshëm që integron sferat e menaxhimit të biznesit dhe teknologjisë së informacionit. Ky departament dinamik synon t’u sigurojë studentëve një kuptim gjithëpërfshirës të kryqëzimit midis praktikave të biznesit dhe përparimeve teknologjike të fundit. Nëpërmjet një game të larmishme programesh dhe kursesh, studentët pajisen me një bazë solide në parimet e administrimit të biznesit, krahas trajnimeve gjithëpërfshirëse në aspekte të ndryshme të teknologjisë së informacionit, të tilla si analitika e të dhënave, siguria kibernetike dhe inovacioni dixhital.

 

Anëtarët e fakultetit nxisin një mjedis mësimor interaktiv që thekson sinergjitë midis biznesit dhe teknologjisë. Departamenti është i përkushtuar të përgatisë të diplomuarit që zotërojnë një grup aftësish unike, duke kombinuar mprehtësinë menaxheriale me aftësitë teknologjike, duke i bërë ata të përshtatshëm për role drejtuese në peizazhin me zhvillim të shpejtë të biznesit bashkëkohor. Me fokus në inovacionin, zgjidhjen e problemeve dhe të menduarit strategjik, Departamenti i Administrimit të Biznesit dhe IT-së përpiqet të fuqizojë studentët që të lundrojnë me sukses në kompleksitetin e botës moderne të biznesit.

Degët e Bachelorit

Untitled design 2024 02 08T120328.424

Degët e Masterit

Untitled design 2024 02 08T123426.129

Teknologjia e Informacionit të Biznesit