EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Bursat

Pranimet > Bursat

🡮 Bursat

Në CIT, ne jemi të përkushtuar ndaj njohjes dhe edukimit të talenteve të shquara, kjo është arsyeja pse ne ofrojmë Bursa sipas meritës dhe Bursa sipas kushteve socio-ekonomike. Angazhimi ynë shtrihet në heqjen e pengesave ekonomike, sociale dhe kulturore që mund të pengojnë individët jashtëzakonisht të talentuar të ndjekin studimet e tyre në CIT.

Duke ditur se bursat luajnë një rol vendimtar në promovimin e aksesit të barabartë në arsim cilësor, pavarësisht nga sfondi ekonomik i një individi, ne ofrojmë ndihmë financiare për studentët tanë për të ndihmuar në zbutjen e problemeve financiare të tarifave të studimit, teksteve shkollore dhe shpenzimeve të tjera arsimore. Gjithashtu, duke e ditur se bursat i fuqizojnë individët të kenë mundësi arsimimi që përndryshe mund të ishin të paarritshme, për të nxitur një të ardhme më të ndritshme si për marrësit ashtu edhe për komunitetet që u shërbejnë, ne kemi një program të larmishëm bursash dhe zbritje që u jep studentëve më të mirë mundësinë për të përfituar nga reduktimet e ndjeshme të tarifave të shkollimit.

Bursat e bazuara në meritë: 

  • Për studentët me arritje të larta akademike, bazuar në mesataren e tyre, ne ofrojmë bursa deri në 100%: 
MESATARJAZBRITJA
10.00100%
9.8-9.975%
9.5-9.750%
9.0-9.425%
8.5-8.915%
  • Bursat për Arritje në Kompeticione:
VendiZbritja
Vendi i I75%
Vendi i II (2 bursa)50%
Vendi i III (2 bursa)30%

Bursa bazuar në kushtet socio-ekonomike:  

Për më shumë informacion, ju lutemi telefononi stafin tonë bashkëpunues të pranimeve në +355 (0)67 40 42 042 ose na dërgoni email në: [email protected] Ne jemi të entuziazmuar t’ju mirëpresim që  të vizitoni Institutin Kanadez të Teknologjisë.

🡮 Politika e mbështetjes financiare

1.Të gjithë studentët që duan të jenë në skemën e bursave apo zbritjeve mund të aplikojnë përmes:

  1. Lista e aplikimeve së bashku me dokumentacionin shoqërues i dërgohet Komisionit të Bursave për shqyrtim.
  2. Pas shqyrtimit të kërkesave, Komisioni i Bursave i paraqet Administratorit propozimin për dhënien e bursave të plota dhe zbritjes së tarifës së studimit.
  3. Administratori, pasi merr propozimin nga Komisioni i Bursave, miraton propozimin. Pas miratimit, vendimi i përcillet Zyrës së Financës për procedurat dhe Kryesekretares për të njoftuar studentin.
  4. Sipas nevojave të institucionit, studentët përfitues të bursave do të kryejnë punë vullnetare të natyrës shkencore, administrative, kulturore, sociale dhe akademike në CIT.