EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Klubet Studentore

Klubet Studentore

Jeta Studentore > Klubet Studentore

Instituti Kanadez i Teknologjisë e pranon rëndësinë e aktiviteteve të strukturuara të studentëve si një komponent thelbësor i programit arsimor gjithëpërfshirës. Klubet e studentëve luajnë një rol jetik në kolegjin tonë universitar për shkak të përfitimeve të shumëanshme që ofrojnë. Këto klube shërbejnë si qendra për ndërtimin e komunitetit, duke krijuar një ndjenjë përkatësie midis individëve me të njëjtin mendim. Duke ofruar mundësi për ndërveprim social përtej sferës akademike, klubet studentore kontribuojnë ndjeshëm në mirëqenien e përgjithshme të studentëve.


Për më tepër, Klubet e dedikuara Studentore në Programim, Robotikë, Financë, Sipërmarrje, Art, Libër dhe Debat, Bamirësi, Sport, Lojëra, Filma dhe Anime, dhe Udhëtim luajnë një rol thelbësor në zhvillimin e aftësive të studentëve. Ato ofrojnë një platformë për studentët që të përmirësojnë aftësitë që shtrihen përtej kurrikulës së tyre akademike, duke përfshirë udhëheqjen, punën në grup dhe komunikimin efektiv. Angazhimi në aktivitete brenda një mjedisi klubi u lejon studentëve të lehtësojnë ngarkesën e jetës universitare duke nxitur rritjen personale dhe profesionale.


Mundësitë e rrjetëzimit janë të shumta brenda klubeve studentore, ku studentët mund të lidhen jo vetëm me kolegët e tyre, por edhe me të diplomuarit dhe profesionistët në fushën e tyre të zgjedhur. Ky rrjetëzim mund të çojë në praktika, mundësi punësimi dhe mentorim të vlefshëm. Ne nxisim një mjedis ku studentët nxiten të artikulojnë dhe kultivojnë talentet dhe interesat e tyre unike. Pjesëmarrja në aktivitetet e koordinuara të grupit është thelbësore në përmirësimin e aftësive të ndërveprimit social, një tipar shumë i vlefshëm për individët që lundrojnë në një mjedis jetese dhe pune shumëkulturor.


Për më tepër, diversiteti dhe përfshirja e promovuar nga klubet studentore kontribuojnë në një përvojë më të pasur arsimore. Studentë me prejardhje dhe këndvështrime të ndryshme bashkohen, duke përmirësuar mjedisin mësimor dhe duke nxitur një kulturë përfshirjeje. Klubet e studentëve shpesh ofrojnë mundësi lidershipi, duke i lejuar anëtarët të marrin përgjegjësi të tilla si organizimi i ngjarjeve, menaxhimi i buxhetit dhe udhëheqja e ekipit. Kjo përvojë praktike është e rëndësishme në zhvillimin e aftësive drejtuese që shtrihen përtej viteve të universitetit.


Këto klube mbajnë gjithashtu lidhje të forta me të diplomuarit, duke krijuar një urë lidhëse midis studentëve dhe të diplomuarve aktualë. Kjo lidhje shpesh rezulton në mundësi të vlefshme mentorimi, këshilla për karrierë dhe një ndjenjë vazhdimësie brenda komunitetit universitar. Në përgjithësi, klubet studentore janë strukturore për të krijuar një përvojë universitare gjithëpërfshirëse dhe pasuruese për studentët.

Të gjitha klubet

Klubi Studentor i Programimit

Drejtues klubi: Uesli Laska

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Programimit është të kultivojmë një komunitet dinamik dhe gjithëpërfshirës të programuesve të pasionuar, duke nxitur krijmtarinë, bashkëpunimin dhe mësimin e vazhdueshëm. Ky Klub synon t’i fuqizojmë anëtarët tanë me aftësitë, njohuritë dhe përvojat e nevojshme për të shkëlqyer në fushën gjithnjë në ndryshim të teknologjisë (zhvillim Python, Java, IoT, Cloud etj.).

67u5

Klubi Studentor i Robotikës

Drejtues Klubi: Endrit Gjergji

Misioni i Klubit:

Misioni i Klubit Studentor të Robotikës është të kultivojmë një komunitet individësh të pasionuar dhe të aftë me një interes të përbashkët në robotikë dhe teknologji. Ky Klub synon të ofrojë një platformë bashkëpunuese ku studentët mund të shpalosin kreativitetin e tyre, të zhvillojnë ekspertizën teknike dhe të kontribuojnë në avancimin e robotikës brenda institucionit tonë akademik dhe më gjerë.

 

2

Klubi Studentor i Bamirësisë

Drejtues klubi: Ahmed Pemaj

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Bamirësisë është të promovojë përgjegjësinë sociale, filantropinë dhe shërbimin ndaj komunitetit midis studentëve.

IMG 2772 scaled

Klubi i Studentëve Sportiv

Drejtues klubi: Franci Sima

Misioni i klubit: Misioni i Klubit Studentor të Sportit është të krijojë një komunitet mbështetës dhe tërheqës për studentët që ndajnë një pasion për sportet dhe lojërat (Lojëra, Futboll, Basketboll, Volejboll, Shah etj.)

4

Klubi i Studentëve të Lojërave

Drejtues klubi: Klejdi Deli

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Lojërave është të zhvillojë një komunitet plot me jetë dhe gjithëpërfshirës që nxit një pasion të përbashkët për lojërat, duke krijuar një hapësirë ku anëtarët mund të lidhen, të bashkëpunojnë dhe të festojnë dashurinë e tyre për zhanre, platforma dhe përvoja të ndryshme të lojërave.

DSC 7430

Klubi i Studentëve të Artit

Drejtues klubi: Pamela Gjoni

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Artit është të nxisë një komunitet krijues dhe mbështetës që inkurajon shprehjen artistike, zhvillimin e aftësive dhe një vlerësim më të thellë për artet.

dsaaw

Klubi i Studentëve të Filmave & Animeve

Drejtues klubi: Blerim Toçila

Misioni i Klubit:

Misioni i Klubit Studentor të Filmave dhe Anime është mbështetja e një vlerësimi të thellë për mjeshtërinë artistike, tregimin dhe rëndësinë kulturore të filmit dhe animes, si dhe të ofrojmë një hapësirë për anëtarët që të ndajnë filmat dhe animet e tyre të preferuara, duke diskutuar temat, teknikat e stileve, dhe ndikimet.

DSC 9802

Klubi i Studentëve Financës

Drejtues klubi: Hajdi Mazniku

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Financës është të krijojë një komunitet dinamik dhe edukativ që nxit një kuptim më të thellë të financave, investimeve dhe industrive dhe bizneseve të lidhura me anëtarët tanë. Dhe gjithashtu për të ofruar përvojë në jetën reale duke i ekspozuar studentët ndaj biznesit lokal përmes udhëtimeve në klub, leksioneve të hapura etj.

 

DSC 3293

Klubi i Studentëve të Sipërmarrjes

Drejtues klubi: Greisa Kappaj

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Sipërmarrjes është të zhvillojë një komunitet plotë jetë dhe inovativ që frymëzon, edukon dhe mbështet sipërmarrësit aspirues. Dhe gjithashtu, për të ofruar një mjedis ushqyes se si t’i ktheni idetë dhe pasionet në biznese për t’u bërë liderë biznesi në të ardhmen.

DSC 4208

Klubi i Studentëve të Librit dhe Debatit

Drejtues klubi: Bora Dashi

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Librit dhe Debatit është të krijojë një komunitet dinamik dhe intelektualisht stimulues që nxit dashurinë për letërsinë, mendimin kritik dhe komunikimin efektiv dhe të mësojmë se si të debatojmë dhe t’i kthejmë idetë dhe pasionet në biznes.

WhatsApp Image 2022 12 12 at 1.36.32 PM

Klubi i Studentëve të Udhëtimit

Drejtues klubi: Justi Hysi

Misioni i Klubit: Misioni i Klubit Studentor të Udhëtimeve është të kultivojë një komunitet dinamik dhe gjithëpërfshirës studentësh aventurierë me një pasion të përbashkët për eksplorim për të zbuluar vende të reja dhe interesante brenda dhe jashtë Shqipërisë, si dhe rritje personale nëpërmjet udhëtimeve. Ky Klub është i përkushtuar për të krijuar përvoja të paharrueshme dhe transformuese që zgjerojnë perspektivat, nxisin miqësitë e përjetshme dhe rrënjosin një ndjenjë qytetarie globale.

DSC 7618 scaled

Për t’u përfshirë në ndonjë nga klubet ose organizatat tona, merrni pjesë në Panairin tonë vjetor të Klubit gjatë javës orientuese, ku mund të takoni përfaqësuesit e klubit dhe të regjistroheni për ata që ju interesojnë. Ju gjithashtu mund të kontaktoni zyrën tonë të çështjeve studentore