Kuotat e pranimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020

Kuotat e pranimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020

Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët se Portali i Aplikimit Universitar https://aplikimi.ualbania.al do të hapë aplikimet për Fazën e I nga data 31 Korrik deri më 5 Gusht 2019.

Nëse dëshironi të studioni në Kolegji UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë” duhet patjetër të përzgjidhni degët që universiteti ynë ofron si një nga 10 preferencat tuaja të studimit.

Programi i StudimitKuota Totale
Bachelor në “Inxhinieri Softuerike”90
Bachelor në “Inxhinieri Telekomunikacioni”20
Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni”60
Bachelor në “Administrim Biznesi”25
Bachelor në “Financë dhe Kontabilitet”25
Bachelor në “Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni”40

CIT ju uron suksese të gjithë maturantëve në këtë fazë të rëndësishme të studimeve dhe profesionit të tyre, dhe ju informon se ofron bursa deri në 100% për:

– Maturantët e ekselencës.

– Maturantët ne bazë të mesatares

– Maturantët që vijnë nga familje në nevojë

– Maturantët jetimë

– Maturantët me aftësi ndryshe

Kuotat viti akademik 2019-2020

Kuotat e pranimit te studenteve per vitin akademik 2019 2020
Kuotat e pranimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020 2