EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

FAKULTETET & DEPARTAMENTET ​

Fakultetet > Fakulteti i Ekonomisë > Departamenti i Administrimit të Biznesit > Master Shkencor – Kontabilitet dhe Auditim

Master of Science - Kontabilitet dhe Auditim

Diploma Master në Financë dhe Kontabilitet me një profil në Kontabilitet dhe Auditim është një program i nivelit të diplomuar që përgatit studentët për karriera në kontabilitet dhe auditim, si dhe fusha të ngjashme si menaxhimi financiar, taksat dhe konsulenca. Ky program u ofron studentëve njohuri dhe aftësi të avancuara në kontabilitet dhe auditim, të cilat janë thelbësore për suksesin në mjedisin e sotëm kompleks të biznesit.

 

Kurrikula e Financës dhe Kontabilitetit me një profil në programin Master në Kontabilitet dhe Auditim përfshin kurse në kontabilitetin financiar, kontabilitetin menaxherial, auditimin, taksat dhe sistemet e informacionit të kontabilitetit. Studentët gjithashtu kanë mundësinë të specializohen në fusha të tilla si kontabiliteti mjeko-ligjor, kontabiliteti ndërkombëtar ose analitika e kontabilitetit. Përveç mësimit në klasë, studentëve në këtë program zakonisht u kërkohet të përfundojnë një projekt ose stazh, i cili ofron përvojë praktike në kontabilitet dhe auditim. Kjo përvojë praktike është thelbësore për përgatitjen e studentëve për sfidat e botës reale të profesionit të kontabilitetit.

 

Pas përfundimit të një diplome Master në Kontabilitet dhe Auditim, të diplomuarit përgatiten për një gamë të gjerë mundësish karriere, duke përfshirë pozicione në kontabilitetin publik, kontabilitetin e korporatave, kontabilitetin qeveritar dhe konsulencën. Ata gjithashtu mund të zgjedhin të ndjekin karrierë në fusha të ngjashme si menaxhimi financiar, analiza e investimeve ose menaxhimi i rrezikut.

 

Në përgjithësi, një diplomë Master në Kontabilitet dhe Auditim u ofron studentëve njohuritë dhe aftësitë që u nevojiten për të pasur sukses në profesionin e kontabilitetit dhe i përgatit ata për një karrierë shpërblyese në një fushë në rritje dhe dinamike.

Aftësitë e synuara

 • Kuptoni shtytësit themelorë të përfshirë në integrimin e vendimeve financiare në strategjitë e kompanisë.
 • Të dini se si të vlerësoni rreziqet dhe burimet e përfshira në një projekt.
 • Zotëroni proceset e auditimit buxhetor dhe teknik.
 • Njihni dhe zbatoni teorinë e kontabilitetit dhe financave.
 • Shpjegoni dhe zbatoni standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.
 • Vlerësoni në mënyrë kritike informacionin e pasqyrave financiare.
 • Vlerësoni dhe krahasoni investime të ndryshme.
 • Identifikoni dhe përcaktoni pyetjet përkatëse kërkimore.
 • Analizoni dhe zgjidhni problemet e vlerësimit dhe investimeve.
 • Punoni me vëllime të mëdha të të dhënave numerike.
 • Zgjidh problemet/pyetjet e kërkimit.
 • Komunikoni në mënyrë efektive si me gojë ashtu edhe me shkrim.
 • Punoni në mënyrë efektive me të tjerët, duke përfituar nga të menduarit, përvoja dhe aftësitë e tyre të ndryshme.
 • Identifikoni dhe vlerësoni përgjegjësitë dhe çështjet sociale, kulturore, globale, etike dhe mjedisore.
 • Demonstroni aftësi në menaxhimin e kohës.

Vazhdimisia e Programit

Course name
Duration
Credits
ECTS
Internship
15 weeks
6
12
Thesis
9
18

Mundesi për karrierë

 • Kontabilist publik i certifikuar
 • Menaxheri i auditimit
 • Analist financiar
 • Drejtues Tatimore
 • Auditor i Brendshem
 • Menaxher i Pajtueshmërisë
 • Kontrolluesi
 • Menaxher Financiar
 • Analist i Menaxhimit të Riskut
 • Këshilltar financiar
 • Konsulent biznesi
 • Analist buxhetor
 • Kontabilist i Mjekësisë Ligjore
 • Auditor i Teknologjisë së Informacionit (IT).
 • Menaxheri i Investimeve
 • Pedagog i Kontabilitetit 

Tarifat e studimit

3000 EURO

Kërkesat e pranimit

Diploma Bachelor

Afati i Aplikimit:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Applications have been closed!