EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

FAKULTETET & DEPARTAMENTET ​

Fakultetet > Fakulteti i Ekonomisë > Departamenti i Administrimit të Biznesit > Master i Shkencave – Administrim Biznesi

Master i Shkencave - Administrim Biznesi

Programi Master i Shkencave në Administrim Biznesi u ofron studentëve një gamë të gjerë njohurish dhe aftësish biznesi. Ky program është krijuar për të përgatitur studentët për role udhëheqëse në biznes dhe fusha të ngjashme, dhe ofron një kuptim të thellë të parimeve dhe praktikave të menaxhimit.

 

Kurrikula e programit Master i Shkencave në Administrim Biznesi përfshin kurse në financa, marketing, kontabilitet, menaxhim operacionesh dhe menaxhim strategjik. Përveç mësimit në klasë, studentëve në këtë program kërkohet të kryejnë një projekt dhe praktikë, e cila ofron përvojë praktike në menaxhimin e biznesit. Kjo përvojë praktike është thelbësore për përgatitjen e studentëve për sfidat e botës reale të botës së biznesit.

 

Pas përfundimit të një programi MAB, të diplomuarit përgatiten për një gamë të gjerë mundësish karriere, duke përfshirë pozicione në menaxhim, këshillim, financë, marketing dhe sipërmarrje. Ata gjithashtu mund të zgjedhin të ndjekin karrierë në fusha të ngjashme si menaxhimi i kujdesit shëndetësor, menaxhimi jofitimprurës ose qeveria.

 

Në përgjithësi, një program Master i Shkencave në Administrim Biznesi u ofron studentëve njohuritë dhe aftësitë që u nevojiten për të pasur sukses në botën e biznesit dhe i përgatit ata për një karrierë shpërblyese në një sërë industrish. Pavarësisht nëse jeni të interesuar të filloni biznesin tuaj, të avanconi karrierën tuaj në menaxhim ose të ndiqni një karrierë në këshillim, një MBA mund t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.

Aftësitë e synuara

 • Zhvilloni një kuptim të koncepteve kryesore dhe teorisë dhe praktikës bashkëkohore të menaxhimit në fushat funksionale të biznesit, duke përfshirë kontabilitetin, financat, sistemet e informacionit, marketingun, menaxhimin e operacioneve, sjelljen organizative dhe metodat e kërkimit.
 • Keni një perspektivë globale që kërkohet për të udhëhequr dhe menaxhuar bizneset në një mjedis të larmishëm dhe në ndryshim.
 • Keni vlerësim të fortë dhe aftësi për të aplikuar qasje të bazuara në prova në marrjen e vendimeve.
 • Të zotërojë një mentalitet strategjik dhe korniza për të njohur dhe për t’iu përgjigjur në mënyrë efektive sfidave dhe mundësive të brendshme dhe të jashtme.
 • Demonstroni përdorimin e qasjeve ndërfunksionale për zgjidhjen e problemeve organizative.
 • Demonstroni aftësi të disiplinuara menaxheriale, duke përfshirë analizën, planifikimin dhe zbatimin, duke marrë parasysh ndikimet e teknologjisë, globalizimit, tregjeve në zhvillim dhe diversitetit në organizata.
 • Ndërtoni një bazë për vlerësimin konstruktiv dhe ushtrimin e lidershipit, vendimmarrjes, menaxhimit të ekipit, fuqisë dhe aftësive komunikuese.
 • Aspirojnë dhe zotërojnë kornizat e nevojshme për të qenë menaxherë dhe drejtues etikë dhe të përgjegjshëm shoqërorë.

Plani i Programit

Course name
Duration
Credits
ECTS
Internship
15 weeks
6
12
Thesis
9
18

Mundësi për karrierë

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Chief Operating Officer (COO)
 • Chief Financial Officer (CFO)
 • General Manager
 • Project Manager
 • Business consultant
 • Management Consultant
 • Marketing Manager
 • Sales Manager
 • Operations Manager
 • Business Development
 • Manager
 • Human Resources Manager
 • Entrepreneur

Tarifat e studimit

2500 EURO

Kërkesat e pranimit

Diploma Bachelor

Afati i Aplikimit:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Applications have been closed!