PYTHON KLASË MASTER – Sesioni i Parë

PYTHON MASTER CLASS – Sesioni i Parë

Jemi të emocionuar që kemi filluar projektin tonë më të ri, QENDRA E INOVACIONIT CIT HUB, në ambientet e CIT.

Lektori ynë i respektuar Dr. Eugen Musta, Drejtues tek Departamentit për Administrim Biznesi, përshkroi para studentëve konceptin e CIT HUB. Gjithashtu dhe iu përgjigj të gjitha pyetjeve të tyre gjatë këtij prezantimi.

MSc. Evis Plaku i udhëzoi pjesëmarrësit nëpër temat që do të trajtoheshin gjatë këtij kursi, duke e bërë të thjeshtë për të gjithë:

Programimi me Python duke mësuar;

Sintaksa e Python;

Si të ndërtoni flukset e kontrollit në kodin tuaj;

Listat;

Loops’;

Funksionet, dhe shumë më tepër.

Nga njohja me një gjuhë programimi të denjë për karrierë deri te analizimi dhe përdorimi i të dhënave të mëdha në vendimmarrjen tuaj, Python ju jep aftësitë që ju nevojiten për të pasur sukses.

CIT HUB – funksionon në bashkëpunim me IEHT (Instituti i Arsimit, Trashëgimisë dhe Turizmit), i cili ka fituar së fundmi dhe po zbaton një projekt të financuar nga Kongresi Kombëtar i Rinisë dhe Bashkia e Tiranës në kuadër të programit TIRANA EVROPIANE RINOR CAPITAL 2022.

Bashkohu me ne:

E hënë dhe e mërkurë

17:00 – 19:00

Ambientet e CIT.

  • PYTHON KLASË MASTER – Sesioni i Parë
  • Programimi me Python
  • Sintaksa e Python
  • Si të ndërtoni flukset e kontrollit në kodin tuaj