EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

“SHAPING THE FUTURE EKONOMIA DIGJITALE DHE TRENDET E FUNDIT TEKNOLOGJIKE” – Konferenca e 2-të ndërkombëtare

“SHAPING THE FUTURE: EKONOMIA DIGJITALE DHE TRENDET E FUNDIT TEKNOLOGJIKE” – Konferenca e 2-të ndërkombëtare

“SHAPING THE FUTURE: EKONOMIA DIGJITALE DHE TRENDET E FUNDIT TEKNOLOGJIKE” – Konferenca e 2-të ndërkombëtare

Konferenca e 2-të Ndërkombëtare

“FORMIMI I TË ARDHMES: EKONOMIA DIGJITALE DHE TRENDET E FUNDIT TEKNOLOGJISË”

13-14 tetor 2022 │Tiranë, Shqipëri

Qëllimi i Konferencës

Krizat e fundit kanë zbuluar dobësitë e shoqërisë, individëve, bizneseve dhe ekonomisë, duke kërkuar një riformësim të mënyrës sesi organizohen aktivitetet sociale, ekonomike dhe teknologjike. Kjo krizë kërkon reagime të bazuara në përgjegjësi, solidaritet dhe bashkëpunim. Nisur nga ky sfond, Instituti Kanadez i Teknologjisë në bashkëpunim me universitete të tjera dhe aktorë kryesorë po organizon Konferencën e 2-të Ndërkombëtare me titull: “Shpejtimi i së ardhmes: Ekonomia digjitale dhe tendencat e fundit të teknologjisë”. Ky event shkencor synon të mirëpresë partnerët ndërkombëtarë në fushën e ekonomisë dhe fushën e teknologjisë përmes punës së tyre për të nxjerrë në pah dhe analizuar sfidat dhe tendencat kryesore në fusha të ndryshme në teknologji dhe ekonomi.

Temat kryesore

Data te rendesishme :

►Dorëzimi i abstraktit: 30 qershor 2022

►Miratimi i dorëzimit: Brenda një jave nga paraqitja

►Afati i pagesës së tarifës: 15 shtator 2022

►Dorëzimi i dokumentit të plotë: 30 shtator 2022

Udhëzimet e dorëzimit

Punimet e dorëzuara në konferencë do të vlerësohen nga Komiteti Shkencor.

Punimet duhet të lidhen drejtpërdrejt me temën kryesore ose të trajtojnë një nga temat e sugjeruara.

Punimet duhet të jenë nga 4000 – 7000 fjalë

Dorëzoni abstraktin tuaj në:[email protected]

Gjuha e konferencës: Anglisht

Tarifa e konferencës

Konferenca është pa pagesë për të gjithë pjesëmarrësit nga institucionet organizatore. Për pjesëmarrësit tjetër tarifa është 30 euro për letër.

Prezantimi

Autorët do t’i prezantojnë punimet e tyre në vend ose në internet përmes platformës ZOOM. Prezantimet duhet të kenë një kohëzgjatje maksimale prej 10 minutash. Pjesëmarrësit duhet të paraqesin veten e tyre gjatë sesioneve të panelit.

Punimet e Konferencës

Punimet e konferencës do të publikohen në internet në një Libër Proceedings (me ISBN).