SFIDAT E SISTEMIT FINANCIAR GJATË VALËS SË DYTË TË COVID-19

Auditoriumi i 5-të Virtual CIT “Sfidat e sistemit financiar gjatë valës së dytë të CoVid-19”.

  Kjo organizohet nga Fakulteti Ekonomik i CIT-ut, konkretisht Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit në bashkëpunim me strukturat e brendshme dhe të jashtme.

Bazuar në hulumtimet aktuale, një valë e dytë e COVID-19 do të godasë botën në përgjithësi dhe Shqipërinë në veçanti. Prandaj, Auditoriumi i 5-të i CIT është organizuar për të adresuar tre pyetje shqetësuese si më poshtë:

1. Cilat janë sfidat e sistemit financiar në Shqipëri gjatë valës së dytë të pandemisë CoVid-19 për të cilat na paralajmëruan institucionet ekonomike dhe financiare globale?

2. Cilat janë problemet, sfidat dhe zgjidhjet që ofron sistemi financiar në raport me nivele të ndryshme investitorësh në Shqipëri?

3. Cilat janë problemet, sfidat dhe zgjidhjet që ofron sistemi financiar në raport me qytetarët dhe familjet?

SFIDAT E SISTEMIT FINANCIAR GJATE VALES SE DYTE TE COVID 19
SFIDAT E SISTEMIT FINANCIAR GJATË VALËS SË DYTË TË COVID-19 2