Master në Marketing Digjital (Digital Marketing)

02/09/2022

Master në Marketing Digjital

Nëse jeni duke kërkuar për një program studimi emocionues, mos kërkoni më tej. Përvetësoni aftësitë tuaja dhe bëhuni një lider profesionist në Marketing Digjital.

Masteri i Shkencave tek Fakulteti i EkonomisëMarketing Digjitaluniversitetin tonë është një program dyvjeçar. I mësuar nga ekspertë të industrisë duke përdorur metodologji praktike për të sjellë në klasë sfidat e botës reale që hasin profesionistët në marketing digjital.

Ekspertiza praktike e fakultetit e kombinuar për master në ekonomi me mjedisin e të mësuarit digjital do t’ju ofrojë një përvojë mësimore të avancuar që do t’ju fuqizojë të transformoni dhe të përmirësoni veten për të përmbushur kërkesat e bizneseve të së nesërmes.

Studentët mund të punojnë si Konsulent Digjital, Menaxher i Strategjisë së Përmbajtjes, Strateg i Mediave Sociale, Specialist SEO/SEM, Menaxher i Mediave Digjitale, Ekzekutiv i Llogarisë ose Specialist i Analitikës së Konsumatorëve pas përfundimit të programit

Shpërnda postimin