Master në Marketing Digjital (Digital Marketing)

Master në Marketing Digjital

Nëse jeni duke kërkuar për një program studimi emocionues, mos kërkoni më tej. Përvetësoni aftësitë tuaja dhe bëhuni një lider profesionist në Marketing Digjital.

Masteri i Shkencave tek Fakulteti i EkonomisëMarketing Digjitaluniversitetin tonë është një program dyvjeçar. I mësuar nga ekspertë të industrisë duke përdorur metodologji praktike për të sjellë në klasë sfidat e botës reale që hasin profesionistët në marketing digjital.

Ekspertiza praktike e fakultetit e kombinuar për master në ekonomi me mjedisin e të mësuarit digjital do t’ju ofrojë një përvojë mësimore të avancuar që do t’ju fuqizojë të transformoni dhe të përmirësoni veten për të përmbushur kërkesat e bizneseve të së nesërmes.

Studentët mund të punojnë si Konsulent Digjital, Menaxher i Strategjisë së Përmbajtjes, Strateg i Mediave Sociale, Specialist SEO/SEM, Menaxher i Mediave Digjitale, Ekzekutiv i Llogarisë ose Specialist i Analitikës së Konsumatorëve pas përfundimit të programit