Leksion i hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi dixhital po revolucionarizon industrinë e kujdesit shëndetësor.”

Pikat kryesore të Leksionit të Hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi dixhital po revolucionarizon industrinë e kujdesit shëndetësor”.

Dixhitalizimi i Industrisë së Kujdesit Shëndetësor ka zhvilluar mjete teknologjike që përmirësojnë shërbimet e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë softuerin që e bën informacionin shëndetësor më të aksesueshëm për pacientët.

Teknologjia dhe aplikimet e lidhura me të janë në qendër të CIT për shkak të besimit tonë se teknologjia luan një rol vendimtar në formësimin e shoqërisë moderne në ditët e sotme.

Leksion i hapur me Erdogan Imerin me temen How Digital Transformation is revolutionizing the Healthcare Industry
Leksion i hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi dixhital po revolucionarizon industrinë e kujdesit shëndetësor.” 2