KËTU NË CIT, NE BESOJMË SE KOMBINIMI I TEORISË DHE PRAKTIKËS ÇOJNË NE REZULTATE SUPERIORE NË KARRIERË DHE NË SHOQËRI.

KËTU NE CIT, NE BESOJMË SE KOMBINIMI I TEORISË DHE PRAKTIKËS COJNË NE REZULTATE SUPERIORE  NË KARRIERË DHE NË SHOQËRI.

Lektoret e Fakultetit të EkonomisëInstitutin Kanadez të Teknologjisë (CIT), Dr. Jona Puci dhe Msc. Isida Mansaku kanë qënë duke mbikëqyrur studentët e CIT në lidhje me vendosjen e tyre në Programim në Web. Projekti i tyre ka të bëjë me projektimin dhe ekzekutimin e të ashtuquajturit “Llogaritësi Financiar“.

  CIT beson se kombinimi i teorisë dhe praktikës çon në rezultate superiore në karrierë dhe në shoqëri.

KETU NE CIT NE BESOJME SE KOMBINIMI I TEORISE DHE PRAKTIKES COJNE NE REZULTATE SUPERIORE NE KARRIERE DHE NE SHOQERI
KËTU NË CIT, NE BESOJMË SE KOMBINIMI I TEORISË DHE PRAKTIKËS ÇOJNË NE REZULTATE SUPERIORE NË KARRIERË DHE NË SHOQËRI. 2