Këshilltari i Ambasadës së Francës z. Toma Cristini – Filitika viziton ambientet e CIT

Këshilltari i Ambasadës së Francës z. Toma Cristini – Filitika viziton ambientet e CIT

Kolegji UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) i përfaqësuar nga:

  • Rektori Prof. Dr. Sokol Abazi;
  • Prorektori për Çështje Akademike dhe Administrative
  • Prof. Assoc. Vasil Qano
  • Prorektor për Kërkim Shkencor dhe Marrëdhënie me Jashtë
  • Prof. Assoc. Reis Mulita
  • Shef i Departamentit të Inxhinierisë Software PhD. Bledar Kazia
  • Administrator PhD(c). Erjona Deshati

priti në ambientet e CIT, Këshilltarin e Ambasadës së Francës z. Toma Cristini – Filitika.

Gjatë takimit, z. Toma Cristini – Filitika prezantoi Projektin “Hackthon”, i cili do të organizohet nga Ambasada e Francës dhe Aleanca Franceze në nëntor 2020.

Mezi presim të jemi pjesë e Projektit “Hackthon” me stafin tonë akademik dhe studentët.

Pas prezantimit të ambienteve të CIT-it, u shkëmbyen dhurata simbolike në shenjë respekti dhe mirënjohjeje.

  • priti në ambientet e CIT, Këshilltarin e Ambasadës së Francës z. Toma Cristini – Filitika
  • Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) priti Këshilltarin e Ambasadës së Francës z. Toma Cristini – Filitika