Eksplorimi i kryqëzimit midis industrisë së softuerit dhe Edukimit për Inxhinieri Softueri

Eksplorimi i kryqëzimit midis industrisëSoftuerit dhe Edukimit për Inxhinieri Softueri

Sot patëm kënaqësinë t’i bashkoheshim PhD. Orges Çiço në internet në Google Meet duke diskutuar rreth tendencave të industrisë në edukimin në inxhinieri softuerike! Dr. Çiço vuri në dukje boshllëqet e mundshme midis IndustrisëSoftuer-it dhe Arsimit, të cilat nënkuptonin njohuri të zbatueshme për studiuesit, edukatorët dhe praktikuesit. Diskutimi u përqëndrua në Trendet e Inxhinierisë së Softuerit, tendencat më të eksploruara të industrisë në arsim, tendencat e SE në arsim, përdorshmëria dhe vlera e zbatimit të softuerit, ndër të tjera. Hapni derën tuaj në botë.

Eksplorimi i kryqezimit midis industrise se softuerit dhe Edukimit per Inxhinieri Softueresh
Eksplorimi i kryqëzimit midis industrisë së softuerit dhe Edukimit për Inxhinieri Softueri 2