CIT Viziton UBA Bank Albania!

CIT Viziton UBA Bank Albania!

Vizitë CIT “Menaxhimi i Riskut Financiar” në UBA Bank Albania!

Në kuadër të lëndës “Menaxhimi i Riskut Financiar” Studentët e vitit të tretë në Financë dhe Kontabilitet zhvilluan një vizitë edukative në UBA Bank.

Ata u pritën nga:

  • Kryetarja e Njësisë Strategjike të Buxhetit dhe Raportimit Dorina Kapllani
  • Menaxherja e Departamentit të Shitjes me Pakicë znj.Raimonda Vangjeli
  • Drejtori Ekzekutiv Ilir Cekiri
  • Drejtori i Përgjithshëm Amel Kovacevic!

Pas përfundimit të studimeve të semestrit të fundit në CIT studentët u ftuan të ndjekin mësimet praktike me Drejtuesin e Departamentit të Retail të Bankës UBA, i cili i drejton ata me një prezantim të shkurtër të Produkteve të Bankës të disponueshme në Tregun Financiar Shqiptar. Theksi i kësaj vizite u vu në Menaxhimin e Riskut me të cilin u mor Banka, veçanërisht gjatë Pandemisë Covid.

Më vonë atë ditë, Drejtori Ekzekutiv dhe Drejtori i Përgjithshëm, ofruan një mundësi praktike për studentët së bashku me një mundësi për t’u punësuar sipas kushteve të kënaqshme.

  • CIT Viziton UBA Bank Albania!
  • studentët u ftuan të ndjekin mësimet praktike me Drejtuesin e Departamentit të Retail të Bankës UBA
  • Menaxhimi i Riskut Financiar