CEEPUS Mobility Exchange – Rijeka, Kroaci

CEEPUS Mobility Exchange – Rijeka, Kroaci

Përfaqësuesit tanë MSc. Klea Çapari dhe MSc. Anxhela Baraj mbajti leksione të hapura me temën “Siguria kibernetike në një peizazh të rrezikut në zhvillim” dhe “Hyrje në strukturat e të dhënave në Python” në Universitetin e Rijekës, Fakulteti i Inxhinierisë, si pjesë e programit CEEPUS.

Ata prezantuan para studentëve se si rreziqet kibernetike dhe teknologjike paraqesin një sërë mundësish, sfidash dhe kërcënimesh. Rreziku kibernetik po evoluon vazhdimisht dhe me një ritëm gjithnjë e më të shpejtë, duke u shkaktuar siguruesve, bizneseve dhe shteteve kombëtare vështirësi në matjen, vlerësimin, komunikimin dhe reagimin ndaj ngjarjeve kibernetike.

Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për CIT për të marrë pjesë në CEEPUS Mobility Exchange, dhe ne jemi të kënaqur që përvoja jonë në industrinë e arsimit reflektohet në disa universitete anembanë botës.

  • CEEPUS Mobility Exchange
  • MSc. Klea Çapari
  • Siguria kibernetike në një peizazh të rrezikut në zhvillim
  • rreziqet kibernetike
  • CEEPUS