“APLIKIMI I KONTABILITETIVE TË KOMPJUTERIZUARA NË NJË BIZNES TREGTIMOR” – Leksion Orë e Hapur

Folësi ynë i ftuar në këtë leksion të hapur ishte Ph.D.(c) Gjergji Tafa, ku ai diskutoi rëndësinë e sistemeve të kompjuterizuara të kontabilitetit për bizneset në mënyra të ndryshme.

Ph.D.(c) Gjergji u fokusua në përcaktimin e nivelit të përdorimit, përfitimeve dhe sfidave të këtyre sistemeve dhe theksoi se qëllimi i tyre është të përcaktojnë nëse aplikimi i një sistemi kontabël të kompjuterizuar zëvendëson atë të një sistemi kontabël manual. Si dhe rritja e qarkullimit dhe përfitimit më të lartë.

E gjithë vizita ishte një përvojë dhe mundësi e mirë për studentët, të cilët shprehën këndvështrimet e tyre se si të adresohen këto çështje.

Ne i shprehim mirënjohjen tonë të përzemërt Profesorit për kursimin e kohës së tij të çmuar dhe për mbajtjen e një leksioni informues për studentët tanë.

  • “APLIKIMI I KONTABILITETIVE TË KOMPJUTERIZUARA NË NJË BIZNES TREGTIMOR” – Leksion Orë e Hapur
  • Ph.D.(c) Gjergji Tafa
  • sistemeve të kompjuterizuara të kontabilitetit
  • përcaktimin e nivelit të përdorimit, përfitimeve dhe sfidave
  • rritja e qarkullimit dhe përfitimit më të lartë