Anëtarët e stafit të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) të cilët janë pjesë e ACCA kanë marrë pjesë në webinarin e organizuar nga ACCA.

Anëtarët e stafit të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) të cilët janë pjesë e ACCA kanë marrë pjesë në webinarin e organizuar nga ACCA.

E themeluar në vitin 1904, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar të (ACCA) ofron kualifikimin e Kontabilistit të Çertifikuar . Selia e ACCA është në Londër.

ACCA punon përmes një rrjeti prej mbi 104 zyrash dhe qendrash në 52 vende – me 323 Partnerë të Miratuar Mësimor (ALP) dhe më shumë se 7,300 Punëdhënës të Miratuar në mbarë botën, të cilët ofrojnë zhvillimin e punonjësve. Duke pasur më shumë se 225000 anëtarë në mbarë botën, ajo shquhet si një nga certifikatat më prestigjioze të industrisë.

CIT krenohet me faktin se Masteri i Shkencave në Kontabilitet dhe Financë ndjek një logjikë të ngjashme bazuar në praktikat më të mira të SHBA-së dhe Kanadasë në lidhje me mësimdhënien dhe temat.

Anetaret e stafit te Institutit Kanadez te Teknologjise CIT te cilet jane pjese e ACCA kane marre pjese ne webinarin e organizuar nga ACCA.
Anëtarët e stafit të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) të cilët janë pjesë e ACCA kanë marrë pjesë në webinarin e organizuar nga ACCA. 2