Albania Lab – Bashkëpunimi CIT

Albania Lab – Bashkëpunimi CIT

Si një nga universitetet e Tiranës më të përkushtuar, në ndjekje të objektivave tona, ne punojmë ngushtë me shumë institucione dhe organizata të tjera. Ku është e nevojshme lidhet një marrëveshje bashkëpunimi për këtë qëllim.

Ne patëm kënaqësinë të presim në CIT, përfaqësues nga Albania Lab.

Albania Lab është një kompani e bazuar në internet e orientuar drejt zhvillimit dhe ofrimit të zgjidhjeve digjitale dhe shërbimeve të IT.

Së bashku ne nënshkruam një memorandum mirëkuptimi që synon të nxisë bashkëpunimin efektiv midis dy institucioneve. Duke hapur këtë rrugë bashkëpunimi, ne shprehim vendosmërinë tonë për të ndjekur vizionin si një nga universitetet private në Tiranë të drejtuar nga industria.

Roli ynë është të zhvillojmë aftësitë dhe aftësitë individuale të studentëve, nxitjen e konkurrencës dhe përmirësimin e arsimit duke vlerësuar dhe respektuar diversitetin dhe vlerat kulturore të Shqipërisë.

  • Albania Lab – Bashkëpunimi CIT
  • bashkëpunim efektiv midis dy institucioneve
  • v
  • në ndjekje të objektivave tona