ZYRA E MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE DHE PROJEKTEVE KAPREZANTUAR PLATFORMËN DHE OBJEKTIVAT E KËSAJ ZYRE PËR VITIN 2021

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve bëri një prezantim të
platformës dhe objektivave të kësaj zyre për vitin 2021. Qëllimi kryesor i kësaj zyre është krijimi

i marrëdhënieve të reja dhe ruajtja e atyre ekzistuese me partnerë ndërkombëtarë dhe kombëtarë
si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.
Stafi akademik/administrativ i CIT, studentë dhe alumni, si dhe palët e jashtme duke përfshirë
organet qeveritare si në pushtetin qendror ashtu edhe atë vendor, bizneset private dhe
institucionet ndërkombëtare do të jenë pjesë e projekteve të ndryshme në drejtim të përmirësimit
të arsimit të lartë dhe shtimit të vlerës për më mirë.
Duke përfunduar me një citim të Assoc. Prof. Dr. Reis Mulita si më poshtë:
“Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve konsiderohet si një platformë
bashkëpunimi në lidhje me kërkimin akademik, projektet e zhvillimit dhe ndërkombëtarizimin”.

image 2 2 1 768x768 1
ZYRA E MARRËDHËNIEVE NDËRKOMBËTARE DHE PROJEKTEVE KAPREZANTUAR PLATFORMËN DHE OBJEKTIVAT E KËSAJ ZYRE PËR VITIN 2021 2