Flag of Canada

ZYRA E MARRËDHËNIEVE DHE PROJEKTEVE NDËRKOMBËTARE BERI NJE PREZANTIM TË PLATFORMËS DHE OBJEKTIVAVE PËR VITIN 2021.

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve bëri një prezantim të platformës dhe objektivave për vitin 2021. Qëllimi kryesor i kësaj zyre është krijimi i marrëdhënieve të reja dhe ruajtja e atyre ekzistuese me partnerë ndërkombëtarë dhe kombëtarë si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Stafi akademik/administrativ i CIT, studentë dhe alumni, si dhe palët e jashtme duke përfshirë organet qeveritare si në pushtetin qendror ashtu edhe atë vendor, bizneset private dhe institucionet ndërkombëtare do të jenë pjesë e projekteve të ndryshme në drejtim të përmirësimit të arsimit të lartë dhe shtimit të vlerës për më shumë.

Duke përfunduar me një citim të Assoc. Prof. Dr. Reis Mulita si më poshtë:

“Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve konsiderohet si një platformë bashkëpunimesh në lidhje me kërkimin akademik, projektet e zhvillimit dhe ndërkombëtarizimin”.

ZYRA E MARREDHENIEVE DHE PROJEKTEVE NDERKOMBETARE BERI NJE PREZANTIM TE PLATFORMES DHE OBJEKTIVATVE PER VITIN 2021.
ZYRA E MARRËDHËNIEVE DHE PROJEKTEVE NDËRKOMBËTARE BERI NJE PREZANTIM TË PLATFORMËS DHE OBJEKTIVAVE PËR VITIN 2021. 2