ZBRITJE PËR SHËRBIME SPITALI KONTINENTAL

ZBRITJE PËR SHËRBIME SPITALI KONTINENTAL

 CIT ka partneritet me Spitali Continental në Tiranë!

Jemi të lumtur t’ju njoftojmë se përmes këtij partneriteti, studentëve të CIT do t’u jepet një zbritje speciale prej 70% për kontrollet.

Për më tepër, ky partneritet ofron:

Zbritje speciale për shërbime të ndryshme të ofruara për studentët tanë nga Spitali Continental.

CIT do të ofrojë një zbritje prej 20% në tarifat e shkollimit për stafin e Spitalit Continental që dëshiron të regjistrohet në programet tona.

Organizimi i aktiviteteve të ndryshme që synojnë ndërgjegjësimin për çështje të ndryshme që prekin të rinjtë dhe shoqërinë, si duhanpirja dhe konsumimi i substancave të varësisë.

Bashkohuni me CIT dhe hapni derën tuaj për botën!

Sepse Universitetet nuk duhet të shqetësohen vetëm për përgatitjen akademike.

#CITPpartneritete #ZgjidhCIT #HapDyerTeBotes #Shqiperi #spital

ZBRITJE PER SHERBIME SPITAL KONTINENTAL
ZBRITJE PËR SHËRBIME SPITALI KONTINENTAL 2