Vizitë në DigitAlb

Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet Institutit Kanadez të
Teknologjisë dhe DigitAlb, studentët tanë ishin në DigitAlb për të vizituar ambientet e tyre.
Teknologjia fantastike e përdorur nga DigitAlb iu prezantua Studentëve të CIT. Gjatë vizitës ata
panë dhomën e serverëve dhe mësuan se si funksionon procesi i transmetimit.
Është pjesë e programit CIT për të organizuar vizita të tilla në mënyrë që t’u ofrojë studentëve
praktikat më të mira të të mësuarit, internship-et dhe mundësitë e punësimit.
Faleminderit të gjithë stafit të Digitalb për mikpritjen e ngrohtë.

digitalb
Vizitë në DigitAlb 2