“Vazhdimësia dhe përçarja në shkencë, teknologji, jetën socio-ekonomike dhe politiko-institucionale” – Leksion Orë e Hapur

“Vazhdimësia dhe përçarja në shkencë, teknologji, jetën socio-ekonomike dhe politiko-institucionale” – Leksion, Orë e Hapur

CIT pati nderin dhe kënaqësinë të mirëpresë në ambientet e saj Presidentin e Shqipërisë Prof. Dr. Rexhep Meidani. Ai mbajti një leksion të hapur, ku morën pjesë akademikë dhe studentë.

Prof. Dr. Meidani u ndal në epokën digjitale dhe zhvillimin e shkencave natyrore. Ai udhëzoi pjesëmarrësit për të kuptuar se si shkenca, teknologjia dhe politika kontribuojnë në shoqëri duke krijuar njohuri të reja dhe më pas duke e zbatuar atë informacion për të:

 • përmirësuar jetën e njerëzve
 • zgjidhur problemet shoqërore

Për më tepër, studentët tanë u pajisën me njohuri të thella dhe ne jemi të kënaqur të dimë se interesat e tyre shtrihen përtej përshkrimit të gjerë të arsimit.

Përvojat e çmuara dhe mençuria e Prof. Dr. Meidani, i kanë frymëzuar vërtet pjesëmarrësit. Ne dëshirojmë të shfrytëzojmë rastin për t’i përcjellë atij mirënjohjen tonë të sinqertë, për këtë prezantim të thellë.

Në fund të ligjëratës presidentit tonë iu dorëzua me krenari një çertifikatë mirënjohjeje.

 • “Vazhdimësia dhe përçarja në shkencë, teknologji, jetën socio-ekonomike dhe politiko-institucionale” – Leksion Orë e Hapur
 • Përvojat e çmuara dhe mençuria e Prof. Dr. Meidani
 • njohuri të thella
 • zgjidhur problemet shoqërore
 • përmirësuar jetën e njerëzve
 • shkenca, teknologjia dhe politika
 • zhvillimin e shkencave natyrore
 • epokën digjitale
 • Presidentin e Shqipërisë Prof. Dr. Rexhep Meidani