UNICEF BËN VIZITË NË CIT

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) mirëpriti në ambientet e tij përfaqësues të UNICEF-it. Kjo vizitë u fokusua në mundësitë e mundshme të bashkëpunimit në të ardhmen ndërmjet dy institucioneve.

Objektivat e këtij partneriteti do të bazohen në:

  • trajnimin e leksioneve
  • praktika për studentët e CIT
  • aksesin dhe përdorimin e internetit në zona të largëta
  • ndihmën dhe mbështetjen financiare të pjesëve vulnerabël të shoqërisë.

Mezi presim të kemi një partneritet të frytshëm me UNICEF-in në këtë drejtim!