UNICEF BËN NJË VIZITË NË CIT

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) mirëpriti në ambientet e tij përfaqësues të
UNICEF-it. Kjo vizitë u fokusua në opsionet e mundshme të bashkëpunimit në të ardhmen
ndërmjet dy institucioneve.
Objektivat e këtij bashkëpunimi do të bazohen në trajnimin e leksioneve; praktika për studentët e
CIT; aksesin dhe përdorimin e internetit në zona të largëta dhe ndihmën e mbështetjen financiare
të pjesëve vulnerabël të shoqërisë. Mezi presim të kemi një bashkëpunim të frytshëm me
UNICEF-in në këtë drejtim!