U-REPORT ALBANIA

U-REPORT ALBANIA

Observartori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, me mbështetjen e UNICEF Albania zhvilluan një trajnim me studentët tanë ku prezantuan platformën U-Report Albania.

Kjo platformë synon përfshirjen e zërit të të rinjve në proceset politikëbërëse dhe ofrimin e zgjidhjeve për çështjet që i prekin me shumë.

Informohu më shumë duke lexuar postimin e tyre më poshtë:

  • U-REPORT ALBANIA
  • studentët tanë ku prezantuan platformën U-Report Albania
  • UNICEF Albania
  • Observartori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve