U-Report Albania

Observartori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, me mbështetjen e UNICEF
Albania zhvilluan një trajnim me studentët tanë ku prezantuan platformën U-Report Albania. 
Kjo platformë synon përfshirjen e zërit të të rinjve në proceset politikëbërëse dhe ofrimin e
zgjidhjeve për çështjet që i prekin me shumë.

217837278 1293453441088446 54638026807069017 n 768x323 1
U-Report Albania 2