Trajnimi i programit CEEPUS!

Trajnimi i programit CEEPUS!

Në kuadër të programit CEEPUS dje u nderuam nga një vizitë e Dr.Lehel Kovacs, nga Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Humane të Tergu Mures, Rumani.

Ai u prit nga prorektori Asoc.Prof.Dr. Vaso Qano. Si sot Dr. Lehel zhvilloi një program trajnimi me stafin nga Fakulteti i Inxhinierisë në diskutime lidhur me planprogramet dhe çështje të tjera të Fakultetit.

Dr. Lehel është një lektor mbi:

  • Strukturat e të dhënave dhe algoritmet e animacionit të ndihmuar nga kompjuteri;
  • Metodat e zbatimit të kinematikës inverse;
  • Përdorimi i pajisjeve Kinect dhe VR për navigimin e robotëve (robotët LEGO dhe mikro: bit).
  • Trajnimi i programit CEEPUS!
  • Dr. Lehel zhvilloi një program trajnimi me stafin nga Fakulteti i Inxhinierisë
  • Dr.Lehel Kovacs