Thirrje të hapura për Erasmus+

Instituti Kanadez i Teknologjisë aktualisht ka 2 mundësi shkëmbimi Erasmus+ për stafin e tij akademik dhe studentët bachelor.

Në bashkëpunim me Universitetin Powiślański, Poloni, CIT është shpërblyer me 3 bursa Erasmus+ për lëvizjet e stafit akademik në fushat e Ekonomisë.

Në bashkëpunim me Universitetin e Bohemisë së Jugut České Budějovice, në kuadër të programit Erasmus+ KA107 “Lëvizshmëria e studentëve ndërmjet programit dhe vendeve partnere”, janë ndarë me bursa të synuara për 2 (dy) studentë për studimet Bachelor gjatë semestrit të pranverës të viti akademik 2021-2022.

Mësoni më shumë rreth këtyre mundësive dhe kërkesave të tyre specifike në www.cit.edu.al/student-life.

PLACEHOLDER image242
Thirrje të hapura për Erasmus+ 2