Thirrje për aplikimin Erasmus+ – Turqi

 Programi Erasmus+ i Komisionit Evropian promovon lëvizshmërinë e studentëve. Aksioni KA107 i këtij programi ofron financim për lëvizjen e shkëmbimeve me vendet partnere.

Universiteti i Shkencave të Aplikuara Sakarya në Turqi dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë janë shpërblyer me bursa sipas aksionit KA107 bazuar në marrëveshjet e përbashkëta ndërinstitucionale. Afati i fundit është 26 nëntor 2021. Aplikimi hapet për studentët e CIT në Fakultetin Ekonomik.

Studentët duhet të përgatisin dokumentet e mëposhtme: një foto me madhësi pasaporte (cilësi e mirë, format JPG, maksimumi 4MB), transkripti i të dhënave (certifikata e përgatitur nga universiteti vendas) marrëveshja mësimore, çertifikatë angleze/ turke (niveli B1) – kontrolloni skeda “Çertifikimi i njohur” dhe kopje e një ID ose pasaporte të vlefshme.

  Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 26 nëntor 2021.

Dokumentet që duhen dorëzuar:

Erasmus Turkey
Thirrje për aplikimin Erasmus+ – Turqi 2