Thirrje për aplikim në Erasmus+!

Thirrje për aplikim në Erasmus+!
Thirrje për aplikim në Erasmus+! 2

Thirrje për Aplikim Skema e lëvizshmërisë Erasmus+ KA107

Universiteti i Shkencave të Aplikuara Hochschule Worms (Gjermani)

Semestri veror A. Y. 2021- 2022

Instituti Kanadez i Teknologjisë në partneritet me Universitetin e Shkencave të Aplikuara Hochschule Worms (Gjermani) fton studentët të aplikojnë sipas skemës së lëvizshmërisë Erasmus+ KA107.

Afati i fundit 29 tetor 2021

Aplikimi është i hapur për studentët e CIT të studentëve të vitit të parë dhe të dytë Bachelor dhe Master të vitit të parë, Fakulteti Ekonomik.

Tek Fakulteti i Ekonomise lëndët janë të pajisur me libra, me leksionet në gjuhën angleze e reja për semestrin veror 2022. Do të publikohet në shkurt 2022, por shumica e lëndëve duhet të jenë të njëjta: https://www.hs-worms.de/international/ studentë-të-ardhur/student-shkëmbim/ofertë-kurs-në-anglisht/

DOKUMENTET E KËRKUARA (SIÇ TË PËRKUFIZOHEN NGA INSTITUCIONI PRITËS)

– Versioni më i fundit i transkriptit të tyre të regjistrimeve (format pdf)

– Certifikatë gjuhësore e nivelit të gjuhës angleze dhe/ose gjermane (të paktën B1) (format pdf)

– Siguroni studentëve një model të një certifikate në Aplikacionin tonë Online

– CV/CV (format PDF)

– Kopje e dokumentit të identitetit (kartë identiteti ose pasaportë) (format pdf);

– Foto biometrike (format jpg)

– Një deklaratë interesi;

– Formulari i plotësuar i aplikimit në bashkëngjitje;

– Marrëveshja mësimore në bashkëngjitje;

Studentët mund të zgjedhin kurse vetëm për semestrin veror që ndjekin.

Në tabelën A të Marrëveshjes Mësimore, duhet të keni të paktën 20 ECTS.

Më poshtë keni formularin e aplikimit që duhet të plotësohet:

– Erasmus + Formulari i Aplikimit

– Lidhja e Aplikacioneve Erasmus

Çdo universitet ka programet e tij individuale, për të pasur një kuptim të qartë për çdo thirrje, ju lutemi kontaktoni [email protected]/ ose kontaktoni Zyrën e Marrëdhënieve CIT, nëse keni pyetje të mëtejshme.

CIT– Një nga Universitetet private në Tiranë më prestigjoz dhe më të përkushtuar tek studentët.

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj në adresën e mëposhtme: [email protected]

Dokumentet që duhen dorëzuar:

  1. Application Form
  2. Learning Agreement