Thirrje për aplikim! “Inovacioni në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji!

Thirrje për aplikim! “Inovacioni në Inxhinieri Informatike, Shkencë dhe Teknologji!

Ftojmë studentët tanë të marrin pjesë në Konferencën e IV-të Studentore “Inovacioni në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji” organizuar nga Instituti Kanadez i Teknologjisë!

Në këtë konferencë mund të marrë pjesë çdo student i nivelit Bachelor dhe Master Shkencor në të cilin mund të sjellë risi.

Pjesëmarrja në Konferencën Studentore është falas. Punimet mund të dorëzohen në shqip ose anglisht.

  • Thirrje për aplikim! “Inovacioni në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji!
  • Ftojme studentet tane te marrin pjese ne Konferencen e IV te Studentore
  • Inovacioni në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji