THIRRJE PËR APLIKIM: ERASMUS+ MOBILITY SCHOLARSHIP

Instituti Kanadez i Teknologjisë në partneritet me Universitetin e Shkencave të
Aplikuara në Nysa (Poloni) fton studentët të aplikojnë për programin e lëvizshmërisë Erasmus +.
Aplikimi hapet për studentët e vitit të dytë dhe të tretë universitar.
DOKUMENTAT E KËRKUARA

 1. Një deklaratë interesi
 2. Formulari i aplikimit i plotësuar në bashkëngjitje
 3. Marrëveshja mësimore në bashkëngjitje
 4. Transkript akademik
  OFERTA E KURSIT në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Nysa (Poloni) studentët
  mund të zgjedhin kurse vetëm për semestrin e pranverës që ndjekin. Në tabelën A të
  Marrëveshjes Mësimore, duhet të keni të paktën 20 ECTS (kredite). Në përgjithësi, klasat për
  studentët Erasmus+ zhvillohen në anglisht.

Ju mund të gjeni një përmbledhje të të gjitha kurseve të ofruara në faqen e mëposhtme të
internetit:

Computer Science

Finance and Accounting

Management and Production Engineering

Kalendari Akademik

Dita e Përshtatjes së Semestrit të Pranverës: 24 shkurt 2020.
Ju lutemi kontaktoni [email protected] nëse keni pyetje të tjera.
Më poshtë keni formularin e aplikimit që duhet të plotësohet:
Erasmus + Application Form