Thirrje e hapur Erasmus+ – Studentë

Thirrje e hapur Erasmus+
Thirrje e hapur Erasmus+ – Studentë 2

Universiteti i Saarland, GJERMANI | Thirrje për Aplikime ERASMUS+ •

Instituti Kanadez i Teknologjisë dhe Universiteti i Saarland janë pjesë e Marrëveshjeve të Përbashkëta Ndërinstitucionale. Universiteti ynë është shpërblyer me Bursat Erasmus+ nën aksionin e KA107.

Programi “Lëvizshmëria e studentëve ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere” synohet për dy studentë dalës gjatë Semestrit të Vjeshtës të Vitit Akademik 2022-2023:

◼Një student Bachelor për një semestër për lëvizshmërinë mësimore.

◼Një student Master për trajnim, Dy muaj Trajnim Lëvizshmëri.

Qëllimi ynë është të zgjerojmë trajnimin dhe njohuritë e pjesëmarrësve, si dhe të nxisim shkëmbimin e aftësive dhe përvojave midis vendeve pjesëmarrëse.

Dokumentet që duhen dorëzuar:

➔ Learn More
➔ Learning Agreement 

Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 10 qershor 2022.