Thirrje e hapur Erasmus+ për studentët

Thirrje për aplikime për bursa të drejtpërdrejta për mobilitetin ndërkombëtar të studentëve të Institutit Kanadez të Teknologjisë (CIT) në Universitetin e Bohemisë Jugore České Budějovice, në kuadër të programit Erasmus+ KA107 “Lëvizshmëria e studentëve ndërmjet programit dhe vendeve partnere” që synon 2 (dy) studentë që largohen për studimet Bachelor gjatë semestrit pranveror të vitit akademik 2021-2022. Afati i fundit: 10 dhjetor 2021. Aplikimi është i hapur për studentët Bachelor të CIT.

Studentët duhet të përgatisin dokumentet e mëposhtme:

  1. një foto me madhësi pasaporte (cilësi e mirë, format JPG, maksimumi 4MB);
  2. transkripti i të dhënave (certifikata e përgatitur nga universiteti vendas);
  3. marrëveshja mësimore;
  4. çertifikata angleze/ çeke (të paktën niveli B1) – kontrolloni skedën “Çertifikimi i njohur”;
  5. kopje e një ID ose pasaporte të vlefshme.

Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 10 dhjetor 2021.

Dokumentet që duhen dorëzuar:

  1. Application Form
  2. Learning Agreement 
PLACEHOLDER image218
Thirrje e hapur Erasmus+ për studentët 2