Thirrja e Hapur Erasmus+

Instituti Kanadez i Teknologjisë dhe Universiteti i Saarland janë pjesë e Marrëveshjeve të Përbashkëta Ndërinstitucionale. Universiteti ynë është shpërblyer me Bursat Erasmus+ nën aksionin e KA107.

Programi “Lëvizshmëria e studentëve ndërmjet vendeve të programit dhe vendeve partnere” synohet për dy studentë dalës gjatë semestrit të vjeshtës të vitit akademik 2022-2023:

  • Një student bachelor për një semestër për lëvizshmërinë mësimore.
  • Një student Master për trajnim, Dy Muaj Trajnim Mobiliteti.

Qëllimi ynë është të zgjerojmë trajnimin dhe njohuritë e pjesëmarrësve, si dhe të nxisim shkëmbimin e aftësive dhe përvojave midis vendeve pjesëmarrëse.

Dokumentet që duhen dorëzuar:

  1. https://cit.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Saarland-Call-for-Applicants-Erasmus-KA-107-Students-Mobility-Academic-Year-2022-23-Latest.docx
  2. https://cit.edu.al/wp-content/uploads/2022/05/Learning_agreement_studies_IN-Suggested-2.docx

Të gjitha dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme [email protected] jo më vonë se data 10 qershor 2022.

PLACEHOLDER image321
Thirrja e Hapur Erasmus+ 2