Tekstet më të fundit të McGraw Hill mbërritën në CIT!

Tekstet më të fundit të McGraw Hill mbërritën në CIT!

Lajm i madh! Tekstet më të fundit të McGraw Hill mbërritën në CIT! Si pjesë e kontratës me McGraw-Hill, biblioteka e CIT u pasurua me një seri tekstesh shkollore për të dyja fakultetet. Tekstet janë botuar nga McGraw-Hill, i cili është një nga botuesit më të mëdhenj arsimorë. Nxënësit në mbarë botën arrijnë aftësitë që u nevojiten për të pasur sukses. Integrimi digjital i përmbajtjes, teknologjisë dhe shpërndarjes po krijon mundësi të reja të rëndësishme rritjeje në mbarë globin për produktet dhe shërbimet e McGraw-Hill Education. Prandaj këto tekste shkollore janë një burim i pasur informacioni dhe kërkimi për të gjithë studentët e CIT që dëshirojnë të thellojnë njohuritë e tyre në fushën e tyre të studimeve. Normal që duke qënë se ne jemi një nga Universitetet private në Tiranë që përparësi kemi studentët, këto tekste fitimprurëse nuk mund ti linim pa iu a mundësuar atyre.

  • Tekstet më të fundit të McGraw Hill mbërritën në CIT!
  • mundësi të reja të rëndësishme rritjeje në mbarë globin për produktet dhe shërbimet e McGraw-Hill Education
  • Integrimi digjital i përmbajtjes, teknologjisë dhe shpërndarjes
  • një nga botuesit më të mëdhenj arsimorë
  • biblioteka e CIT u pasurua me një seri tekstesh shkollore për të dyja fakultetet