TË MËSUARIT GJATË JETËS NË EPOKËN DIGJITALE

CIT ka marrë pjesë me krenari në Konferencën Ndërkombëtare për Mësimin
Digjital afatgjatë, e cila u mbajt në datat 03-04 tetor në Vlorë, Shqipëri.
Një nga folësit kryesorë ishte inxhinieri Shefqet Meda, i cili foli për metodat dhe instrumentet e
mësimdhënies online bazuar në përvojën e Universitetit të Harvardit.

2 1 768x522 1
TË MËSUARIT GJATË JETËS NË EPOKËN DIGJITALE 2