Të diplomuarit e CIT në fokus!

Zyra e Alumni, pjesë e Zyrës së Çështjeve të Studentëve po planifikon aktivitete të
ardhshme në lidhje me komunitetin e Alumni CIT pas një pauze të gjatë për shkak të kufizimeve
të pandemisë CoVid-19. Ne shkrepëm një foto të Ekipit të Alumni gjatë një takimi që ata patën
së bashku për planet e ardhshme. A e keni takuar Ekipin tonë për Çështjet e Studentëve?
Përgjegjës i Zyrës së Çështjeve të Studentëve: Msc. Shefqet Meda
Koordinator për Çështjet Studentore: Msc. Anxhela Baraj
Alumni Koordinator Ekonomik: Dr. Besarta Tafa
Koordinatori i Inxhinierisë Alumni: Msc. Klea Çapari
Nëse jo, atëherë e bëtë tani! Komuniteti CIT Alumni synon të japë një mbështetje të
pakushtëzuar për të gjithë studentët e diplomuar gjatë viteve në mënyrë që të ndajnë një kulturë
të kujdesshme duke i angazhuar ata në të gjitha aktivitetet dhe duke shpërblyer përpjekjet e tyre
në përputhje me rrethanat. I uroj më të mirat të gjithë diplomuarve të CIT që po bëjnë
ndryshimin në mbarë botën në kompani shumë të njohura si Google, Amazon, Cisco, Lufthansa
për të përmendur vetëm disa!

image 1 2 1 1 768x768 1
Të diplomuarit e CIT në fokus! 2