Takimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet CIT dhe KPT

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje
bashkëpunimi me Kolegjin Profesional të Tiranës (KPT).
Kjo marrëveshje përfshin si më poshtë:

 1. Gatishmëria e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të
  ndërsjellë;
 2. Përdorimi i Laboratorëve;
 3. Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
 4. Bashkëpunimi në projektet e BE-së dhe Erasmus+;
 5. Shkëmbimi i stafit akademik.
  Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është forcimi i marrëdhënieve të dy institucioneve; për të
  promovuar arsim më të mirë; dhe për të kontribuar ndjeshëm në shoqëri për më mirë.
193078966 4589574134392558 1478736414774958103 n 768x768 1
Takimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet CIT dhe KPT 2