Studioni në Kanada në Kolegjin Gjeorgjian!

Studime në Kanada në Kolegjin Gjeorgjian!

Si rezultat i bashkëpunimit të suksesshëm, studentët e CIT kanë mundësinë të transferojnë studimet e tyre në Kolegjin Gjeorgjian në afatin përfundimtar dhe të fitojnë një diplomë kanadeze.

Kolegji Gjeorgjian ka një reputacion global për kurset: Administrim Biznesi dhe IT, duke u mburrur me një normë punësimi 100% dhe duke mirëpritur studentë nga 85 vende që flasin më shumë se 110 gjuhë në shtatë kampuse.

Bashkohuni në nje nga universitetet private të Tiranës me te perkushtuar, për të:

  • studiuar në anglisht
  • fituar një diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  • krijuar punën tuaj të ëndrrave globalisht.
Studioni në Kanada në Kolegjin Gjeorgjian!
Studioni në Kanada në Kolegjin Gjeorgjian! 2