Stafi i CIT ka nisur këtë javë një trajnim 2-mujor për Dizajn dhe Kreativitet

Stafi i CIT ka nisur këtë javë një trajnim 2-mujor për Dizajn dhe Kreativitet! Në
përgjithësi, trajnimi i ardhshëm rrënjos besim dhe ai besim çon në sukses, i cili është në thelb të
CIT.
Stafi i CIT është gjithmonë i gatshëm të ketë një trajnim të tillë në mënyrë që të shtyjë më tej
kufijtë e tyre. Për më tepër, trajnimi i ardhshëm është vërtetuar se rrit mbajtjen e përgjithshme të
punonjësve dhe CIT është jashtëzakonisht i vetëdijshëm se sa e rëndësishme është të kesh një
mjedis pozitiv dhe staf të lumtur.
Për shkak të kësaj rëndësie, stafi i CIT do t’i nënshtrohet trajnimeve intensive për Dizajn dhe
Kreativitet në mënyrë që të ofrojë sa më shumë për studentët e tij.

4 768x768 1
Stafi i CIT ka nisur këtë javë një trajnim 2-mujor për Dizajn dhe Kreativitet 2